მშენებლობა სირთულეების გარეშე...

ჩვენი სერვისები

ჩვენი კომპანია არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზირებული მომხმარებელი, აგრეთვე გაგვაჩნია სახელმწიფო ობიექტებზე სამუშაოების წარმოების და შესაბამისი დოკომენტაციის მომზადების უფლება…

არქიტექტურა – შენობა-ნაგებობათა დაპროექტებისა და დიზაინის ხელოვნება და მეცნიერება 

ჩვენი კომპანია არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზირებული მომხმარებელი, აგრეთვე გაგვაჩნია სახელმწიფო ობიექტებზე სამუშაოების წარმოების და შესაბამისი დოკომენტაციის მომზადების უფლება…

პარტნიორი ორგანიზაციები